Kyläyhdistys

Kolmisopella on pitkät perinteet kylätoiminnassa. Kylätoimikunta aloitti jo ensimmäisten joukossa ja esintyy jopa Siilinjärven kunnan esittelyfilmissä. Nykyisin kylätoimikunta on rekistöröitynyt nimellä Kolmisopen kyläyhdistys ry.

Puheenjohtaja Tapani Ruuskanen, puh: 0407420637. Varapuheenjohtaja Aino Hartikainen, puh: 0503718195 ainohartikainen@hotmail.com, Sihteeri Sari Kämäläinen, puh: 0442357813 kolmisopen.kylayhdistys@gmail.com  Rahastonhoitaja Heli Sulola

Muut hallituksen jäsenet:

Arto Vainikainen, Arto Päivinen, Osmo Niskanen, Hans Fröberg, Markku Penttinen,  Kaisu Ukkonen

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on: 

 •  Edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta sekä kylän elinkelpoisuutta.
 •  Toimia kylän asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana.
 •  Pyrkiä edistämään kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä yhteistyötä.
 • pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä.
 • Edistää palveluiden säilymistä alueella. 

Toimintasuun-nitelma

Vuoden 2023 toimintasuunnitelma:

 • Pidetään hallituksen kokouksia ja kyläkokouksia tarpeen mukaan.
 • Tehdään yhteistyötä kylän muiden järjestöjen kanssa tarvittaessa.
 • Ilmoitetaan tapahtumisista kylätiedotteilla, facebookissa, omilla kotisivuilla ja Uutis-Jousessa sekä Jaansmo Ay:n kotisivuilla.
 • Mahdollisuuksien mukaan ollaan kehittämässä yhteistyötä naapurikylien, Jaansmo Ay:n, muiden yritysten, kunnan ja Yaran kanssa.
 • Pidetään yllä virkistystoimintaa ja erilaisten tuotteiden myyntiä tapahtumien yhteydessä.
 • Järjestetään vuoden mittaan tapahtumia edellisten vuosien tapaan. Tapahtumien tuotoilla katetaan toiminnan kustannuksia.
 • Tehdään Saarisen ja Sulkavan rannan kunnostustöitä.