Kolmisopenkylä on rauhallinen ja perinteinen maalaiskylä. 

Kylän maisemaa leimaa elinvoimainen maatalous ja hoidetut viljelyalueet. Maatalouden lisäksi kylällä on suhteellisen paljon pienimuotoista yritystoimintaa ja palvelutarjontaa.

Vuoden 2017 lopussa Kolmisopella oli asukkaita 333. Kylän asukkaiden keskuudessa puhutaan, että asutaan ”Sopella” ja ollaan ”Soppelaisia”. Kolmisoppelaiset ovat tehneet myös kyläkirjan "Soppelaisten kertomuksia".

Kolmisopelta entisen koulun kohdalta on Siilinjärven keskustaan 10 km ja Kuopioon 32 km. Kylä levittäytyy Varpaisjärven tien (MT 576) varteen, alkaen muutaman kilometrin päästä valtatie viidestä ja jatkuen Koivumäkeen saakka. Kolmisopella oli aikoinaan neljä sivukylää, Petäjämäki, Musti , Raasio ja Sikamäki.  Mustin, Raasion ja Sikamäen kylät on suurimalta osin jäääneet kaivoksen alle.  Nykyisin kylä kylä rajoittuukin itäpuolelta Yaran kaivos- ja allasalueeseen.

Kylän läpi kulkee linja-autoliikenne ja paikallisliikenteen Pali- viisi kertaa viikossa. 

Kyläsuunnitelma, "Onnensoppi" on tehty v.2005. Sitä päivitetty v.2009. Nyt ollaan päivittämässä suunnitelmaa vuoteen 2025.  Kylälle on tehty myös maisemasuunnitelma v. 2008.  Sen teki Sinikka Jokela Pro Agriasta.

Kolmisoppi Isojaon kartassa